Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

srpen 2017

  • Česká národní banka poskytla dne 4. srpna 2017 na základě žádosti přehled subjektů poskytujících České národní bance poradenskou činnost na základě smluv s těmito subjekty uzavřených v období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 včetně údajů o datu jejich uzavření, označení předmětu plnění a objemu vyplacených prostředků. Dále ČNB žadateli poskytla přehled advokátních kanceláří poskytujících ČNB právní služby ve stejném období.
  • Česká národní banka poskytla dne 4. srpna 2017 na základě žádosti informace k dotazu, který se týkal nominální výše emitovaných bankovek a mincí korun českých. Požadované informace byly poskytnuty formou příslušných odkazů
    /cs/bankovky-a-mince/obeh/pocty-minci-z-obecnych-kovu-/
    /cs/bankovky-a-mince/obeh/struktura-penez-v-obehu-/