Zpráva o inflaci - říjen 2005

Tabulková příloha (tabulky v xls): 
Tabulka 1 (xls, 35 kB) Vývoj inflace - meziroční změna v %, meziměsíční změna v % 
Tabulka 2 (xls, 29 kB) Spotřebitelské ceny 
Tabulka 3 (xls, 26 kB) Spotřebitelské ceny v členění na obchodovatelné a neobchodovatelné 
Tabulka 4 (xls, 22 kB) Inflační očekávání vybraných ekonomických sektorů na 12 měsíců dopředu 
Tabulka 5 (xls, 18 kB) Harmonizovaný index spotřebitelských cen 
Tabulka 6 (xls, 27 kB) Měnový přehled 
Tabulka 7 (xls, 24 kB) Úrokové sazby z mezibankovních vkladů 
Tabulka 8 (xls, 20 kB) Úrokové sazby FRA a IRS 
Tabulka 9 (xls, 33 kB) Nominální a reálné úrokové sazby (ex-post přístup) 
Tabulka 10 (xls, 32 kB) Reálné úrokové sazby (ex-ante přístup) 
Tabulka 11 (xls, 24 kB) Úrokové sazby korunové(stavy obchodů) 
Tabulka 12 (xls, 24 kB) Platební bilance 
Tabulka 13 (xls, 22 kB) Investiční pozice vůči zahraničí 
Tabulka 14 (xls, 25 kB) Zahraniční zadluženost 
Tabulka 15 (xls, 23 kB) Devizové kurzy 
Tabulka 16 (xls, 21 kB) Veřejné finance 
Tabulka 17 (xls, 19 kB) Kapitálový trh 
Tabulka 18 (xls, 24 kB) Měnově politické nástroje ČNB 
Tabulka 19 (xls, 22 kB) Makroekonomické agregáty 
Tabulka 20 (xls, 24 kB) Trh práce 
Tabulka 21 (xls, 22 kB) Ceny výrobců 
Tabulka 22 (xls, 17 kB) Poměrové ukazatele k HDP