Zpráva o inflaci – IV/2020

Zpráva o inflaci bude zveřejněna 13. listopadu 2020, s týdenním předstihem bude publikována první kapitola obsahující shrnutí ekonomické situace a boxy.