Záznam z mimořádného měnověpolitického jednání bankovní rady ČNB dne 6. dubna 2017

Přítomni: Jiří Rusnok, Mojmír Hampl, Vladimír Tomšík, Vojtěch Benda, Marek Mora, Tomáš Nidetzký.

Pravidelné jednání bankovní rady bylo mimořádně věnováno i diskusi o měnověpolitických otázkách. V úvodu byla bankovní rada seznámena s nejnovějšími makroekonomickými ukazateli. Předstihové a koincidenční ukazatele z domácí ekonomiky vyznívají nadále příznivě, zejména pokud jde o vývoj průmyslové výroby, maloobchodních tržeb i úvěrů soukromému sektoru. Za pozitivní signál je možno považovat relativně rychlý růst mezd v průmyslu v lednu i únoru letošního roku. Ten naznačuje, že zpomalení mzdového růstu v podnikatelské sféře ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku zřejmě bylo pouze dočasné. V útlumu naopak setrvává stavebnictví v důsledku pokračujícího propadu infrastrukturních investic. Vývoj zahraničního obchodu v únoru 2017 odpovídal stávající prognóze ČNB.

Bankovní rada následně navázala na svou diskusi z předchozího řádného měnověpolitického zasedání. Převažoval názor, že došlo k naplnění podmínek pro udržitelné plnění dvouprocentního inflačního cíle do budoucna. Opakovaně zaznělo, že současná makroekonomická situace je zásadně odlišná od období let 2012 až 2013, kdy reálně hrozil vznik deflace spojené s vleklou recesí české ekonomiky. Aktuálně se inflace naopak dostala zhruba na úroveň, kterou ČNB v době zavedení kurzového závazku považovala za optimální. Prognóza inflace ukazuje na udržitelné plnění cíle na horizontu měnové politiky, inflační očekávání jsou dobře ukotvena. Pozitivní je také vývoj mezd, a to i ve světle nejnovějších měsíčních indikátorů. Příznivý je i ekonomický sentiment. Pokračování kurzového závazku již tedy není z pohledu plnění primárního úkolu České národní banky, kterým je cenová stabilita, v této situaci nutné. V souvislosti s tím byl vysloven názor, že česká ekonomika má prostor pro dílčí zpřísnění měnových podmínek, přičemž skokovému posílení kurzu bude bránit zjevná „překoupenost“ trhu s korunou.

Bankovní rada rovněž znovu diskutovala možné přínosy a rizika okamžitého ukončení kurzového závazku ve srovnání s variantou jeho dalšího pokračování. Několikrát bylo uvedeno, že další udržování kurzového závazku v řádu několika málo týdnů či měsíců by zásadním způsobem neovlivnilo budoucí ekonomický vývoj. Nepředstavovalo by tak silnou dodatečnou pojistku proti případným výrazným protiinflačním šokům. Takové šoky se mohou vždy vyskytnout, zejména pokud jde o nákladové šoky z vnějšího prostředí, momentálně jim však nic nenasvědčuje. ČNB na ně navíc umí reagovat v rámci svého režimu flexibilního cílování inflace. Oproti tomu zazněl názor, že pozdější ukončení kurzového závazku by zvyšovalo robustnost plnění inflačního cíle a měnová politika by byla i při výskytu negativních šoků v komfortnější situaci.

Členové bankovní rady se shodovali, že kurzový závazek se osvědčil jako účinný mimořádný nástroj měnové politiky. Pokud by do budoucna znovu hrozil vznik deflace spojené se slabou poptávkou v ekonomice a neukotvenými inflačními očekáváními, není možno opětovné využití kurzu či jiného vhodného nekonvenčního nástroje vyloučit. V nejbližší době je však takovýto vývoj vysoce nepravděpodobný. 

Na závěr svého mimořádného jednání se bankovní rada rozhodla ukončit kurzový závazek ČNB. Kurz koruny se tak bude nyní pohybovat dle vývoje nabídky a poptávky na devizovém trhu. Česká národní banka je v případě potřeby připravena možné nadměrné kurzové výkyvy zmírňovat svými nástroji.

Zapsal: Tomáš Holub, ředitel, sekce měnová