Prohlášení bankovní rady na tiskové konferenci po skončení měnového zasedání

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně zvýšila limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace o 25 bazických bodů na 0,75 %. Současně zvýšila lombardní sazbu o 50 bazických bodů na 1,50 % a ponechala diskontní sazbu na úrovni 0,05 %.

Přijaté rozhodnutí bankovní rady se opírá o novou makroekonomickou prognózu České národní banky. S ní je konzistentní nárůst domácích tržních úrokových sazeb v letošním a zejména v příštím roce. Ten spolu s dalším posílením kurzu koruny k euru zajistí návrat inflace k cíli.

Podle vnějších předpokladů nové prognózy bude v současnosti robustní růst ekonomické aktivity v efektivní eurozóně postupně zvolňovat ke 2 %. Růst cen průmyslových výrobců na počátku letošního roku dočasně zpomalí. Následně ale opět dojde k jeho oživení, mimo jiné s přispěním zvýšené ceny ropy. Uvolněná měnová politika Evropské centrální banky povede k návratu inflace v eurozóně k 2% úrovni na konci roku 2019. Tržní úrokové sazby 3M EURIBOR se vrátí do kladných hodnot až v závěru příštího roku. Předpokládaný výhled kurzu eura vůči dolaru leží lehce pod úrovní 1,20 dolaru za euro. Cena ropy Brent ze svých současných zvýšených hodnot postupně poklesne až k téměř 60 dolarům za barel koncem příštího roku.

Domácí inflace setrvá v letošním roce nad dvouprocentním cílem. Poté se k němu na začátku příštího roku vrátí. Aktuálně výrazné inflační tlaky, plynoucí ze zrychleného růstu domácí ekonomiky a mezd, se budou postupně zmírňovat. V letošním roce k tomu přispěje zejména zesilující protiinflační působení dovozních cen, které bude odrážet zpevňující kurz koruny. Současně také již plně odezní jednorázové cenové vlivy, které inflaci zvyšovaly v minulém roce. Zrychlení růstu regulovaných cen však povede k tomu, že celková inflace letos setrvá nad dvouprocentním cílem. Na horizontu měnové politiky se pak bude pohybovat těsně pod ním.

Růst české ekonomiky se sice oproti loňskému roku zmírní, v letošním i příštím roce ale bude i tak přesahovat 3 %. Ekonomiku budou nadále podporovat rostoucí zahraniční poptávka, robustní spotřeba českých domácností a celkově silná domácí investiční aktivita. Zvyšující se poptávka po práci se při stále zřetelnějším nedostatku volné pracovní síly projeví v pokračujícím rychlém růstu mezd.

Česká národní banka se počínaje touto prognózou vrací ke zveřejňování číselné předpovědi kurzu koruny vůči euru. Jeho výhled, stejně jako je tomu v případě prognózy úrokových sazeb, nepředstavuje závazek České národní banky. Nelze ho interpretovat ani jako preferovanou či žádoucí úroveň kurzu. Předpověď kurzu je spolu s predikcí všech dalších veličin podmíněna přijatými předpoklady prognózy, včetně výhledů zahraničního vývoje. Příchod neočekávaných šoků může vychylovat skutečný vývoj kurzu od prognózy jedním či druhým směrem, a to někdy i výrazně. Její zveřejňování bude nicméně poskytovat trhu užitečné vodítko ohledně budoucího nastavení měnové politiky, stejně jako tomu bylo před listopadem 2013. Odchylka skutečného kurzu od prognózované trajektorie může totiž poukazovat na potřebu změny ve výhledu nastavení měnových podmínek v jejich úrokové složce.

Kurz koruny vůči euru dle nové prognózy dále zpevní. Jeho prognózované posilování v průběhu letošního roku bude odrážet zejména zvyšování úrokového diferenciálu vůči eurozóně a vliv pokračujících nákupů aktiv ze strany Evropské centrální banky. Ve stejném směru bude na celém výhledu působit i pokračování reálné konvergence české ekonomiky k zemím eurozóny, spojené s rostoucí produktivitou práce. V příštím roce však bude kurz zpevňovat již jen mírně, a to k hodnotám okolo 24,5 korun za euro. V tom se projeví mimo jiné předpokládaný posun měnové politiky Evropské centrální banky směrem k normálu.

K návratu inflace do těsné blízkosti cíle přispěje dle prognózy vedle posílení kurzu i nárůst domácích tržních úrokových sazeb. Jejich zvyšování však bude v letošním roce brzděno pokračováním velmi uvolněné měnové politiky Evropské centrální banky, které bude přispívat k uvedenému tlaku na posilování kurzu koruny v nejbližších čtvrtletích. Během roku 2019 se domácí úrokové sazby budou již plynule přibližovat k předpokládané dlouhodobě neutrální úrovni, mimo jiné i v důsledku návratu zahraničních sazeb do kladných hodnot.

Oproti minulé prognóze se výhled inflace na horizontu měnové politiky nepatrně snižuje. Prognózovaný růst české ekonomiky pro letošní i příští rok je naopak mírně vyšší. Tempo zvyšování úrokových sazeb je v roce 2019 o něco pozvolnější, přičemž prognóza kurzu koruny vůči euru se pro příští rok posunula k mírně silnější hodnotě.

Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy inflace na horizontu měnové politiky jako vyrovnaná. Současně konstatovala, že existují dvě obousměrné nejistoty prognózy. První z nich se týká síly aktuálních i budoucích domácích inflačních tlaků. Druhá, obecná nejistota je spojena s vývojem měnového kurzu.