Bankovní rada - 15. ledna 1999

Vzhledem k neexistenci elektronické verze některých podkladů byly části dokumentů skenovány, jejich čitelnost tedy může být zhoršená. Datum uvedené na obálce Situační zprávy nevyjadřuje datum příslušného jednání bankovní rady, nýbrž datum předložení materiálu k projednání (standardně šest dní před jednáním bankovní rady).