Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 17. prosince 1998

Přítomni:

guvernér Ing. J. Tošovský, viceguvernér Ing. J. Vít, viceguvernér Ing. P. Kysilka, CSc., vrchní ředitel Ing. M. Hrnčíř, DrSc., vrchní ředitel Ing. O. Kaftan, vrchní ředitel RNDr L. Niedermayer, vrchní ředitel Ing. J. Pospíšil, CSc..
Ministr financí vlády ČR Ing. Ivo Svoboda

Bankovní rada ČNB projednávala na svém pravidelném zasedání přístupy ke stanovení střednědobého inflačního cíle na rok 2001 a inflačních cílů v dlouhodobém horizontu. Na základě předloženého analytického podkladu se členové bankovní rady shodli, že konečný dlouhodobý cíl měnové politiky, tj. vytvoření podmínek pro vstup do Evropské měnové unie, považují za nezpochybnitelný. Proto ekonomické podmínky spojené s připojením se k jednotné evropské měně (míra inflace, úroveň dlouhodobých úrokových sazeb) mají normativní charakter. Předmětem diskuse může být pouze trajektorie dosažení těchto cílů.

Česká národní banka počátkem příštího roku předloží vládě a bude diskutovat s veřejností svou představu o dlouhodobé měnově politické strategii. Její součástí bude i následné vyhlášení střednědobého inflačního cíle na rok 2001.

Bankovní rada ČNB projednala návrh na snížení sazby povinných minimálních rezerv a na některé úpravy metodiky jejich výpočtu. Konstatovala, že měnově politická funkce instrumentu povinných minimálních rezerv ztrácí postupně svůj význam, a že hlavním důvodem snížení jejich sazeb je posílení finanční situace a konkurenční schopnosti tuzemského bankovního sektoru, jakož i potřeba uskutečnit další krok k potřebné harmonizaci instrumentů měnové politiky se situací v Evropské měnové unii. Posuzovala rovněž souvislost velikosti snížení rozsahu povinných minimálních rezerv s potřebnou perspektivní demonetizací veřejného dluhu a některé technické otázky clearingového zúčtování, které jsou se snížením sazby spojeny.

Na základě předloženého návrhu a navazující diskuse rozhodla bankovní rada jednomyslně snížit základní sazbu povinných minimálních rezerv ze současných 7,5 % na 5% s tím, že dosavadní zvýhodněné sazby pro některé banky zůstávají zachovány beze změny. Základna pro výpočet povinných minimálních rezerv se doplňuje o zbývající primární závazky v cizí měně, které dosud nebylo možné ve výkaznictví přesně vyčlenit (úvěry klientů, vklady orgánů republiky a místních orgánů a emitované dlužné cenné papíry se splatností do 5 let). Účinnost tohoto opatření je od 28. ledna 1999.

Zapsal: Ing. P. Krejčí, sbor poradců bankovní rady

Případné komentáře je možné směřovat na emailovou adresu: research@cnb.cz