Průměrný denní počet transakcí v roce 2019

Celkový počet transakcí v roce – 28 463