Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů

27.05.2024

ISINkód emisenázev emisenominální hodnota [CZK]průměrná cena/hodnota cenného papírunominální hodnota vypořádání [CZK]
CZ000100729820706912SPP 13T 08/031 000 00099,88
CZ000100732221608914SPP 13T 17/051 000 00099,01
CZ000100731422510913SPP 26T 26/041 000 00098,19
CZ000100717322911902SPP 52T 01/121 000 000100,00
CZ000100727222911911SPP 39T 01/031 000 00098,01
CZ000100730641104245P ČNB 52T 4000 mld 12/041 000 000100,00
Textový formát

Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.

Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.

Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.

Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.

Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.

Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.