Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů

24.05.2022

ISINkód emisenázev emisenominální hodnota [CZK]průměrná cena/hodnota cenného papírunominální hodnota vypořádání [CZK]
CZ000100654820306849SPP 4T 06/051 000 00099,86
CZ000100655521006850SPP 4T 13/051 000 00099,74
CZ000100657121706851SPP 4T 20/051 000 00099,64
CZ000100636521811835SPP 52T 19/111 000 000100,00
CZ000100641522207840SPP 26T 21/011 000 0000,00
CZ000100653022705848SPP 4T 29/041 000 00099,96
CZ000100630841706242P ČNB 52T 4000 mld 18/061 000 000100,00
Textový formát

Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.

Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.

Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.

Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.

Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.

Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.