Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů

10.05.2021

ISINkód emisenázev emisenominální hodnota [CZK]průměrná cena/hodnota cenného papírunominální hodnota vypořádání [CZK]
CZ000100625820810830SPP 26T 09/041 000 00099,87
CZ000100619121012828SPP 39T 12/031 000 00099,78
CZ000100617521308826SPP 26T 12/021 000 00099,94
CZ000100626622307831SPP 13T 23/041 000 00099,95
CZ000100622522506829SPP 13T 26/031 000 00099,97
CZ000100618322805827SPP 13T 26/021 000 00099,99
CZ000100603540907241P ČNB 52T 4000 mld 10/071 000 000100,00
Textový formát

Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.

Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.

Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.

Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.

Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.

Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.