Průměrný denní počet transakcí v roce 2018

Celkový počet transakcí v roce – 28 736