Průměrný denní počet transakcí v roce 2017

Celkový počet transakcí v roce – 18 918