Průměrný denní počet transakcí v roce 2016

Celkový počet transakcí v roce – 9 873