Průměrný denní počet transakcí v roce 2015

Celkový počet transakcí v roce – 7 897