Průměrný denní počet transakcí v roce 2014

Celkový počet transakcí v roce – 9 920