Průměrný denní počet transakcí v roce 2013

Celkový počet transakcí v roce – 10 154