Průměrný denní počet transakcí v roce 2012

Celkový počet transakcí v roce – 12 588