Průměrný denní počet transakcí v roce 2011

Celkový počet transakcí v roce – 9 967