Průměrný denní počet transakcí v roce 2010

Celkový počet transakcí v roce – 10 588