Průměrný denní počet transakcí v roce 2009

Celkový počet transakcí v roce – 11 914