Průměrný denní počet transakcí v roce 2008

Celkový počet transakcí v roce – 12 220