Průměrný denní počet transakcí v roce 2007

Celkový počet transakcí v roce – 12 870