Průměrný denní počet transakcí v roce 2006

Celkový počet transakcí v roce – 13 810