Průměrný denní počet transakcí v roce 2005

Celkový počet transakcí v roce – 14 552