Průměrný denní počet transakcí v roce 2004

Celkový počet transakcí v roce – 16 214