Průměrný denní nominální objem transakcí v mld. CZK v roce 2019

Celkový objem transakcí za rok – 183 971 mld. CZK