Průměrný denní nominální objem transakcí v mld. CZK v roce 2018

Celkový objem transakcí za rok – 177 441 mld. CZK