Průměrný denní nominální objem transakcí v mld. CZK v roce 2017

Celkový objem transakcí za rok – 125 617 mld. CZK