Průměrný denní nominální objem transakcí v mld. CZK v roce 2016

Celkový objem transakcí za rok - 38 555 mld. CZK