Průměrný denní nominální objem transakcí v mld. CZK v roce 2015

Celkový objem transakcí za rok - 29 750 mld. CZK