Průměrný denní nominální objem transakcí v mld. CZK v roce 2014

Celkový objem transakcí za rok - 36 789 mld. CZK