Průměrný denní nominální objem transakcí v mld. CZK v roce 2013

Celkový objem transakcí za rok - 31 710 mld. CZK