Průměrný denní nominální objem transakcí v mld. CZK v roce 2012

Celkový objem transakcí za rok - 37 296 mld. CZK