Průměrný denní nominální objem transakcí v mld. CZK v roce 2011

Celkový objem transakcí za rok - 32 064 mld. CZK