Průměrný denní nominální objem transakcí v mld. CZK v roce 2010

Celkový objem transakcí za rok - 35 541 mld. CZK