Průměrný denní nominální objem transakcí v mld. CZK v roce 2009

Celkový objem transakcí za rok - 36 184 mld. CZK