Průměrný denní nominální objem transakcí v mld. CZK v roce 2008

Celkový objem transakcí za rok - 39 922 mld. CZK