Průměrný denní nominální objem transakcí v mld. CZK v roce 2007

Celkový objem transakcí za rok - 46 902 mld. CZK