Průměrný denní nominální objem transakcí v mld. CZK v roce 2006

Celkový objem transakcí za rok - 48 202 mld. CZK