Průměrný denní nominální objem transakcí v mld. CZK v roce 2005

Celkový objem transakcí za rok - 39 018 mld. CZK