Průměrný denní nominální objem transakcí v mld. CZK v roce 2004

Celkový objem transakcí za rok - 40 924 mld. CZK