Repo tendry

                                      Repo tendry 
 **Oznámení** 
 Den obchodu                          23.11.20      23.11.20      20.11.20      20.11.20      
 Směr repo operace                    dodávací      stahovací     dodávací      stahovací 
 Počáteční den                        25.11.20      23.11.20      23.11.20      20.11.20      
 Koncový den                          09.12.20      07.12.20      07.12.20      04.12.20      
 Minimální objem objednávky (mil. Kč) 10            300           10            300           
 Maximální počet objednávek           1             2             1             2 
 Limitní repo sazba (% p.a.)          0,25          0,25          0,25          0,25          
 Uzávěrka pro příjem objednávek       13:00         10:00         13:00         10:00         
 **Výsledky** 
 Minimální repo sazba (% p.a.)        ---           0,25          ---           0,24          
 Průměrná repo sazba (% p.a.)         ---           0,25          ---           0,25          
 Maximální repo sazba (% p.a.)        ---           0,25          ---           0,25          
 Koeficient uspokojení (%)            ---           100           ---           99            
 Výsledný objem (mld Kč)              0,000         340,900       0,000         512,231       
                                                                                 
                                                                                 
 Dluhopisy, jejichž datum ex-kupon leží v době splatnosti repo operace 
 nejsou přijímány jako zajištění