Repo tendry

                                      Repo tendry 
 **Oznámení** 
 Den obchodu                          25.09.20      24.09.20      23.09.20      23.09.20      
 Směr repo operace                    stahovací     dodávací NB   dodávací      stahovací 
 Počáteční den                        25.09.20      29.09.20      25.09.20      23.09.20      
 Koncový den                          09.10.20      13.10.20      28.12.20      07.10.20      
 Minimální objem objednávky (mil. Kč) 300           100           10            300           
 Maximální počet objednávek           2             1             1             2 
 Limitní repo sazba (% p.a.)          0,25          0,45          0,25          0,25          
 Uzávěrka pro příjem objednávek       10:00         13:00         13:00         10:00         
 **Výsledky** 
 Minimální repo sazba (% p.a.)        0,24          ---           ---           0,25          
 Průměrná repo sazba (% p.a.)         0,25          ---           ---           0,25          
 Maximální repo sazba (% p.a.)        0,25          ---           ---           0,25          
 Koeficient uspokojení (%)            100           ---           ---           100           
 Výsledný objem (mld Kč)              463,300       0,000         0,000         488,300       
                                                                                 
                                                                                 
 Dluhopisy, jejichž datum ex-kupon leží v době splatnosti repo operace 
 nejsou přijímány jako zajištění