Metodika výpočtu pro referenční úrokovou sazbu CZEONIA

CZEONIA (CZEch OverNight Index Average) je vážený průměr úrokových sazeb všech nezajištěných O/N depozit uložených bankami a pobočkami zahraničních bank na mezibankovním trhu (včetně depozit uložených do depozitní facility ČNB) zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

S platností od 1. 7. 2020 je referenční úroková sazba CZEONIA počítána ze statistických dat, která jsou bankami a pobočkami zahraničních bank předkládána České národní bance na denní bázi v souladu s Vyhláškou č. 346/2013 Sb. ve výkazu CZEONIA01.

Hodnota referenční úrokové sazby CZEONIA a objem zobchodovaných depozit v den D jsou zveřejňovány bezprostředně následující pracovní den D+1 obvykle do 9.30 místního času.