Říjen 2004

Říjen  2004 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 43 689 558 368 44 615
Obchody s rezidenty 24 844 307 168 25 319
Obchody s nerezidenty 18 845 251 200 19 296
REPO (celkem v mio CZK) 44 0 0 44
Obchody s rezidenty 44 0 0 44
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0