Říjen 2010

Říjen 2010 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 48 876 8 381 947 164 96 90 58 554
Obchody s rezidenty 21 768 2 552 311 0 0 30 24 661
Obchody s nerezidenty 27 108 5 829 636 164 96 60 33 893
REPO (v mil CZK) 15 145 1 291 496 471 0 2 418
Obchody s rezidenty 15 145 1 074 211 471 0 1 916
Obchody s nerezidenty 0 0 217 285 0 0 502
Říjen 2010 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 0 300 1 531 904 296 3 031
Obchody s rezidenty 0 0 210 120 0 330
Obchody s nerezidenty 0 300 1 321 784 296 2 701
Říjen 2010 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 2 576 650 0 3 226
Obchody s rezidenty 1 000 270 0 1 270
Obchody s nerezidenty 1 576 380 0 1 956