Říjen 2009

Říjen 2009 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 51 155 7 893 745 1 542 60 130 61 525
Obchody s rezidenty 14 649 1 349 247 42 60 130 16 477
Obchody s nerezidenty 36 506 6 544 498 1 500 0 0 45 048
REPO (v mil CZK) 36 95 747 31 0 0 909
Obchody s rezidenty 36 65 747 0 0 0 848
Obchody s nerezidenty 0 30 0 31 0 0 61
Říjen 2009 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 812 1 098 720 200 60 2 890
Obchody s rezidenty 0 0 50 160 0 210
Obchody s nerezidenty 812 1 098 670 40 60 2 680
Říjen 2009 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 1 600 1 440 0 3 040
Obchody s rezidenty 100 400 0 500
Obchody s nerezidenty 1 500 1 040 0 2 540