Říjen 2008

Říjen 2008 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 78 587 7 089 863 24 0 0 86 563
Obchody s rezidenty 37 612 1 084 19 24 0 0 38 739
Obchody s nerezidenty 40 975 6 005 844 0 0 0 47 824
REPO (v mil CZK) 160 0 0 0 0 0 160
Obchody s rezidenty 160 0 0 0 0 0 160
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0 0 0 0
Říjen 2008 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 0 200 80 400 20 700
Obchody s rezidenty 0 0 0 100 0 100
Obchody s nerezidenty 0 200 80 300 20 600
Říjen 2008 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 1 300 1 000 400 2 700
Obchody s rezidenty 0 0 0 0
Obchody s nerezidenty 1 300 1 000 400 2 700