Říjen 2007

Říjen 2007 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 60 559 15 991 1 278 1 031 289 108 79 256
Obchody s rezidenty 36 713 1 865 645 53 88 108 39 472
Obchody s nerezidenty 23 846 14 126 633 978 201 0 39 784
REPO (v mil CZK) 100 0 0 0 0 0 100
Obchody s rezidenty 100 0 0 0 0 0 100
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0 0 0 0
Říjen 2007 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 470 655 568 129 40 1 862
Obchody s rezidenty 470 455 44 21 0 990
Obchody s nerezidenty 0 200 524 108 40 872
Říjen 2007 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 3 343 7 051 2 090 12 484
Obchody s rezidenty 603 750 150 1 503
Obchody s nerezidenty 2 740 6 301 1 940 10 981