Říjen 2006

Říjen 2006 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 63 733 133 208 64 074
Obchody s rezidenty 36 890 123 23 37 036
Obchody s nerezidenty 26 843 10 185 27 038
REPO (celkem v mio CZK) 11 0 0 11
Obchody s rezidenty 0 0 0 0
Obchody s nerezidenty 11 0 0 11