Říjen 2005

Říjen 2005 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 44 896 897 121 45 914
Obchody s rezidenty 21 861 97 101 22 059
Obchody s nerezidenty 23 035 800 20 23 855
REPO (celkem v mio CZK) 281 0 0 281
Obchody s rezidenty 281 0 0 281
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0