Říjen 2003

Říjen 2003 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 47 835 203 558 48 596
Obchody s rezidenty 21 861 78 137 22 076
Obchody s nerezidenty 25 974 125 421 26 520
REPO (celkem v mio CZK) 200 0 0 200
Obchody s rezidenty 200 0 0 200
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0